طراحی وب سایت پلیمر بوشهر

طراحی وب سایت پلیمر بوشهر توسط تیم طراحی سایت پارسیان مهر انجام شده است.طراحی گرافیک سایت بر اساس جدیدترین روش ها طراحی شده است.طراحی سایت به صورت دو زبانه (انگلیسی و فارسی) انجام شده است. این سایت بر اساس آخرین استاندارد های وب طراحی شده است.

دسته بندی:

صنعتی

تاریخ انجام:

1390/11/07

آدرس وب سایت:

http://www.bfpig.com/