شرکت ماد خودرو دیزل

شرکت سرمایه گذاری آرکولوژی با هدف توسعه سرمایه گذاری در پروژه های مختلف زیربنایی، شهر سازی و ... در امارات متحده عربی با سرمایه گذاری و مدیریت ایرانی تاسیس و چند دفتر نمایندگی در اقصی نقاط جهان منجمله تهران دایر گردید. این شرکت به دنبال فراهم شدن شرایط مناسب در ایران برای سرمایه گذاران خارجی پس از بررسی و مطالعات به عمل آمده به منظور سرمایه گذاری در بخش صنعت اقدام به ثبت و تاسیس< شرکت ماد خودرو دیزل به منظور طراحی و ساخت انواع خودروهای تجاری در منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب نمود .

شرکت شرکت ماد خود رو دیزل (سهامی خاص )درتاریخ 25/12/89 تحت شماره 1388 در اسلام آباد غرب به ثبت رسیده است

دسته بندی:

صنعتی

تاریخ انجام:

1391/08/07

آدرس وب سایت:

http://maadkhodrodiesel.ir